ROI / זמן להחזר השקעה

Return On Investment – הזמן שיקח להחזיר למשקיע את סכום השקעתו. ההחזר יכול להיות באמצעות דיוידנדים או באמצעות מכירת הנכס (לרב מניות) במחיר הגבוהה מסכום ההשקעה. במצב אידאלי משקיעים רוצים לראות החזר השקעה מהיר, בתוספת תשואה טובה על ההשקעה (ראה IRR)