Seedrs / סידרס

אתר אינטרנט בריטי (http://www.seedrs.com) המאפשר לסטרטאפים לגייס הון ישירות ממשקיעים פרטיים. הגישה היא של Croud Funding – מימון המונים. ישנן מיגבלות החלות על משקיעים כמו גם על המזימים המבקשים לגייס כסף באתר זה, למשל המיזמים חייבים להיות מיזמים בריטים.