Un-self / אי-עצמיות

מושג סלנג  באנגלית (התרגום שלנו) המתייחס לתהליך של התנתקות היזם מזווית הראייה הצרה שלו כלפי הבעיה, השוק או המוצר. תהליך של להתמודד עם הנטייה של יזמים ו/או ממציאים לחשוב שלכולם יש את אותה הבעיה כמו שלהם או שכולם חושבים כמותם על דרך הפתרון.