Using3d – הדפסה תלת מימדית בחינוך – תמונות מצב

ביום שני 21.12.15 החל משעה 18:00 אנו עורכים מפגש שני בסדרת מפגשי מדפסות תלת מימד, והפעם
בנושא: "using3d – הדפסה תלת מימדית בחינוך – תמונות מצב".
המפגש יתקיים באודיטוריום בניין ניהול וכלכלה, קומת הכניסה.
יש להירשם מראש ללא עלות בקישור:
סדר יום למפגש:
17:00 – התכנסות ורצף תמונות מקורסים ושיעורים שונים ברקע
17:20- דברי פתיחה: ד"ר אייל בנימין, ראש המתחם ליזמות, האקדמית ת"א-יפו
17:30 – הרצאה : מר גל רז
נושא ההרצאה: אתגרים טכנולוגיים והדפסה
18:00 – הרצאות מתחלפות
נושאי ההרצאות: 5 דקות על תלת מימד בחינוך, מה קורה בארץ ?
אתם מוזמנים לבוא ולספר במשך 5 דקות! כל אחת ואחד על העשייה שלו/ה בתחום.
אנא שילחו מייל כדי שנוכל לסדר את הזמנים לדוא"ל: using3d@gmail.com
19:00 – הפסקת קפה ומינגלינג
19:20-הדלקת נרות חנוכה והכרזה על המנצח בתחרות הסביבונים הארצית
19:45 – דברי סיכום – Using3D, גב' מעין כהנא ומר ערן אפלבוים
נשמח לראותכם וחג חנוכה שמח!